Pravidla užití stránek („Pravidla“)

Vlastníkem této webové stránky www.supernovaclub.cz (dále jen „Stránky“) je společnost Supernova Club s.r.o., společnost se sídlem Beranových 687, Letňany, 199 00 Praha 9, IČ: 08102147, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313014 (dále jen „Supernova Club“).


Přístup na tyto Stránky, jejich využívání (včetně informací zde obsažených) podléhá níže uvedeným Pravidlům. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme Vás o opuštění Stránek.


Máte-li jakékoli dotazy ohledně Stránek, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese michaela.sirotkova@supernovaclub.cz.
Stránky společnosti Supernova Club byly vytvořeny tak, aby splňovaly zákony České republiky, kde jsou také hostovány. Veškeré návštěvy Stránek a jakékoli spory vzniklé v souvislosti se Stránkami jsou podřízeny českému právnímu řádu.


Společnost Supernova Club upozorňuje na to, že v případě, že jsou Stránky hypertextově spojeny s jakýmikoli stránkami provozovanými třetí osobou, společnost Supernova Club není a nemůže být odpovědna za jejich obsah, navíc uvedený odkaz na stránky třetí osoby nelze považovat za doporučení těchto stránek ze strany společnosti Supernova Club. Společnost Supernova Club také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek, a také není odpovědna za obsah této reklamy. Společnost Supernova Club není odpovědna za cizí obsah umístěný na Stránkách.


Jakékoli informace Stránkách jsou aktuální k datu uveřejnění, mohou navíc obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění ze strany společnosti Supernova Club. Společnost Supernova Club negarantuje věcnou správnost a úplnost obsahu Stránek.


Společnost Supernova Club nezaručuje, že užívání těchto Stránek bude nepřerušované a bezchybné. Stránky a materiály zde obsažené využíváte na své vlastní riziko. Společnost Supernova Club není vůči jiné straně odpovědna za přímé, nepřímé anebo následné majetkové anebo nemajetkové újmy, které mohou vzniknout v důsledku využívání těchto Stránek nebo spoléhání na jejích obsah, včetně avšak nikoli výhradně, selhání systému, zpoždění nebo přerušení přístupu, počítačových virů, porušení bezpečnosti nebo neoprávněného využívání systémů v důsledku hackerského útoku a podobně.
(c) 2014 Všechna práva vyhrazena Supernova Club s.r.o., společnost se sídlem Beranových 687, Letňany, 199 00 Praha 9, IČ: 08102147, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313014